Dự án đang triển khai

Thiết kế kiến trúc

 • Thiết kế nhà phố 79

  Thiết kế nhà phố 79

 • Thiết kế nhà vườn 77

  Thiết kế nhà vườn 77

 • Thiết kế nội thất biệt thự 34

  Thiết kế nội thất biệt thự 34

 • Thiết kế căn hộ 07

  Thiết kế căn hộ 07

 • Thiết kế nhà phố 76

  Thiết kế nhà phố 76

 • Thiết kế nhà phố 75

  Thiết kế nhà phố 75

 • Thiết kế nhà phố 73

  Thiết kế nhà phố 73

 • Thiết kế nhà phố 72

  Thiết kế nhà phố 72

 • Thiết kế công trình công cộng 13 (trụ sở Cty Hoàng Việt Long)

  Thiết kế công trình công cộng 13 (trụ sở Cty Hoàng Việt Long)

 • Thiết kế công trình công cộng 12

  Thiết kế công trình công cộng 12