HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

admin

Đoàn Thị Phương Quỳnh
Tin không gian đẹp

[Câu chuyện số 21] CÂU CHUYỆN KHÔNG GIAN ĐẸP – chị Đoàn Thị Phương Quỳnh (Thiết kế nội thất Xưởng Thiết Kế số 3)

Đoàn Thị Phương Quỳnh chia sẻ “Điều gì làm bạn gắn bó với Không Gian Đẹp? Vì tôi được làm một công việc mà mình yêu thích – thiết kế nội thất và được là một thành viên trong nhóm rất đoàn kết – Xưởng thiết kế số 3.”

Đọc chi tiết »