HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

NHÀ PHỐ SỐ 35

NHÀ PHỐ SỐ 35

Thông tin dự án

Đơn Vị Thiết kế: Không Gian Đẹp
Thiết kế và thi công bởi: Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
Năm xây dựng: 2014
Loại dự án: Nhà phố

CÙNG THỂ LOẠI

Same category

Không xóa ở đây

Thiết kế & Thi Công: Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Q.Tân Phú

Năm hoàn thành: 2014

Thông tin sản phẩm:

Thông tin khách hàng: