HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

NHÀ PHỐ SỐ 142

NHÀ PHỐ SỐ 142

Thông tin dự án

Đơn Vị Thiết kế: Không Gian Đẹp
Thiết kế và thi công bởi: Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai
Năm xây dựng: 2017
Loại dự án: Nhà Phố

CÙNG THỂ LOẠI

Same category

Không xóa ở đây

Đơn vị thiết kế: Văn Phòng KGĐ Quận 10

Địa điểm xây dựng: Đồng Nai

Năm hoàn thiện: 2017

Thông tin sản phẩm:

Thông tin khách hàng: