HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

>
>
>
VĂN PHÒNG CÔNG TY 24H HIỆN ĐẠI, NĂNG ĐỘNG
VĂN PHÒNG CÔNG TY 24H HIỆN ĐẠI, NĂNG ĐỘNG

VĂN PHÒNG CÔNG TY 24H HIỆN ĐẠI, NĂNG ĐỘNG

Thông tin dự án

Đơn Vị Thiết kế: Không Gian Đẹp
Thiết kế và thi công bởi: Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
Năm xây dựng: 2013
Loại dự án: Công trình công cộng

CÙNG THỂ LOẠI

Same category

Không xóa ở đây

Thiết kế & Thi Công: Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Q.Bình Tân

Năm hoàn thành: 2013

Thông tin sản phẩm:

Thông tin khách hàng: