HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

LÊ CÔNG HẬU

Kiến trúc sư Lê Công Hậu

Đơn vị công tác: Xưởng Thiết Kế số 3 – VP KGĐ Quận 10
Kiến Trúc Sư chủ trì Không Gian Đẹp Quận 10

Châm ngôn làm việc:
Khi thiết kế, bạn hoá thân thành chủ nhà, bạn sẽ biết bạn nên làm gì

 

 

Dự án tiêu biểu

HOTLINE KHÔNG GIAN ĐẸP: