HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

NHÀ PHỐ 228

NHÀ PHỐ 228

Thông tin dự án

Đơn Vị Thiết kế: Không Gian Đẹp
Thiết kế và thi công bởi: Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Lagi, Bình Thuận
Năm xây dựng: 2020
Loại dự án: Nhà phố

CÙNG THỂ LOẠI

Same category

Không xóa ở đây

Thông tin sản phẩm:

Thông tin khách hàng: