HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

Quỹ tình thương

Miền Trung
Quỹ tình thương

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

Ngay khi nghe tin lũ lụt ở miền Trung, Quỹ Tình Thương Không Gian Đẹp kêu gọi toàn bộ các xưởng, các xí nghiệp, chi nhánh, cty Nội Thất, các nhà thầu phụ, nhà cung cấp, các đối tác và toàn thể anh chị em cán bộ CNV làm việc tại công ty… thương về miền Trung cùng chung tay đóng góp cứu trợ khẩn

Đọc chi tiết »