HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

ĐÀM HÀ KHÁNH

Thạc Sĩ – Kiến Trúc Sư Đàm Hà Khánh

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Không Gian Đẹp – Giám Đốc phụ trách Kỹ Thuật

Châm ngôn làm việc:
“Sáng tạo là điều quan trọng nhất của người Kiến Trúc Sư”