HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

TRẦN CAO THẮNG

Chủ trì thiết kế – Kiến trúc sư Trần Cao Thắng

Đơn vị công tác tại Không Gian Đẹp: Không Gian Đẹp Tân Bình

Chức vụ: Giám đốc Không Gian Đẹp Tân Bình

Châm ngôn làm việc:

“Định hướng được phong cách thiết kế, tính thẩm mỹ cho Khách hàng là cách mà tôi thành công”