HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

TRẦN VĂN ÁNH

Chủ trì Thiết kế – Kiến Trúc Sư Trần Văn Ánh

Đơn vị công tác tại Không Gian Đẹp: Văn phòng Không Gian Đẹp Quận 10
Chức vụ: Trưởng Xưởng Thiết Kế số 5

Châm ngôn làm việc:
“Thiết kế không những phải sáng tạo ra những công trình đẹp, đáp ứng cho nhu cầu của mọi người, mà ở đó tôi được trải nghiệm với nhiều kinh nghiệm mới”