HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

TRÌNH MINH SƠN

Chủ trì Thiết kế – Kiến trúc sư Trình Minh Sơn

Đơn vị công tác tại Không Gian Đẹp: Văn phòng KGĐ quận 10

Chức vụ: Trưởng Xưởnng Thiết Kế số 3

Châm ngôn làm việc:
“Thiết kế phải gắn liền với môi trường và phát triển bền vững, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của gia chủ”