HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

VÕ HOÀNG MINH CHUNG

Chủ trì thiết kế – Kiến trúc sư Võ Hoàng Minh Chung

Đơn vị công tác tại Không Gian Đẹp: Văn phòng Không Gian Đẹp Quận 10
Chức vụ: Trưởng Xưởng Thiết Kế Số 1

Châm ngôn làm việc:

Người Kiến Trúc Sư chỉ thành công khi “thổi hồn” vào tác phẩm của mình sao cho đồng điệu với gia chủ