HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

>
>
>
Biệt thự hiện đại
Biệt thự hiện đại

Biệt thự hiện đại

Thông tin dự án

Đơn Vị Thiết kế: Không Gian Đẹp
Thiết kế và thi công bởi: Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: HCM
Năm xây dựng: 2022
Loại dự án: Biệt thự hiện đại

CÙNG THỂ LOẠI

Same category

Không xóa ở đây

Thông tin sản phẩm:

Thông tin khách hàng: