HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

>
>
>
CĂN HỘ PENTHOUSE – PHAN VĂN KHOẺ
CĂN HỘ PENTHOUSE – PHAN VĂN KHOẺ

CĂN HỘ PENTHOUSE – PHAN VĂN KHOẺ

Thông tin dự án

Đơn Vị Thiết kế: Không Gian Đẹp
Thiết kế và thi công bởi: Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 6
Năm xây dựng: 2018
Loại dự án: Căn Hộ

CÙNG THỂ LOẠI

Same category

Không xóa ở đây

Đơn vị thiết kế & thi công: Văn Phòng KGĐ Quận 10

Địa điểm xây dựng: Quận 6

Năm hoàn thiện: 2018

Thông tin sản phẩm:

Thông tin khách hàng: