HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

>
>
>
THIẾT KẾ THÔNG THOÁNG CHO NHÀ PHỐ BÌNH TÂN
THIẾT KẾ THÔNG THOÁNG CHO NHÀ PHỐ BÌNH TÂN

THIẾT KẾ THÔNG THOÁNG CHO NHÀ PHỐ BÌNH TÂN

Thông tin dự án

Đơn Vị Thiết kế: Không Gian Đẹp
Thiết kế và thi công bởi: Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
Năm xây dựng: 2014
Loại dự án: Nhà phố

CÙNG THỂ LOẠI

Same category

Không xóa ở đây

Thiết kế & Thi Công: Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Q.Bình Tân

Năm hoàn thành: 2014

Thông tin sản phẩm:

Thông tin khách hàng: