HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

>
>
>
TRUNG TÂM ANH NGỮ GLOBAL CITIZEN ENGLISH
TRUNG TÂM ANH NGỮ GLOBAL CITIZEN ENGLISH

TRUNG TÂM ANH NGỮ GLOBAL CITIZEN ENGLISH

Thông tin dự án

Đơn Vị Thiết kế: Không Gian Đẹp
Thiết kế và thi công bởi: Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Bình Dương
Năm xây dựng: 2020
Loại dự án: Công Trình Công Cộng

CÙNG THỂ LOẠI

Same category

Không xóa ở đây

Đơn vị thiết kế & thi công: Văn Phòng KGĐ Quận 10

Địa điểm xây dựng: Bình Dương

Năm hoàn thiện: 2020

Thông tin sản phẩm:

Thông tin khách hàng: