HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

TRẦN VƯƠNG ANH

Chủ trì Thiết kế – Kiến trúc sư Trần Vương Anh

Đơn vị công tác tại Không Gian Đẹp: Văn Phòng Không Gian Đẹp Quận 2

Chức vụ: Trưởng Xưởng Thiết Kế Số 4

Châm ngôn làm việc:
Những gì chúng tôi làm – Giá trị chúng tôi nhận được