HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

VÕ THANH NHẬT VĨ VƯƠNG

Chủ trì Thiết kế – Kiến trúc sư Võ Thanh Nhật Vỹ Vương

Đơn vị công tác tại Không Gian Đẹp: Văn phòng Không Gian Đẹp Quận 2
Chức vụ: Trưởng Xưởng Thiết Kế Số 2

Châm ngôn làm việc:
Việc chú trọng sắp xếp nhu cầu, sở thích, không gian sống là điều đầu tiên mà tôi thực hiện khi bắt tay vào thiết kế