HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

>
>
>
BIỆT THỰ SỐ 51
BIỆT THỰ SỐ 51

BIỆT THỰ SỐ 51

Thông tin dự án

Đơn Vị Thiết kế: Không Gian Đẹp
Thiết kế và thi công bởi: Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 9
Năm xây dựng: 2017
Loại dự án: Biệt Thự

CÙNG THỂ LOẠI

Same category

Không xóa ở đây

Thiết kế & Thi Công: Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận 9

Năm hoàn thành: 2017

Thông tin sản phẩm:

Thông tin khách hàng: