HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

>
>
>
HOÀN THIỆN NỘI THẤT VĂN PHÒNG LÀM VIỆC QUẬN 10
HOÀN THIỆN NỘI THẤT VĂN PHÒNG LÀM VIỆC QUẬN 10

HOÀN THIỆN NỘI THẤT VĂN PHÒNG LÀM VIỆC QUẬN 10

Thông tin dự án

Đơn Vị Thiết kế: Không Gian Đẹp
Thiết kế và thi công bởi: Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
Năm xây dựng: 2013
Loại dự án: Công trình công cộng

CÙNG THỂ LOẠI

Same category

Không xóa ở đây

Hoàn thiện nội thất văn phòng làm việc Quận 10

Thiết kế&thi công: Không Gian Đẹp Quận 10

Năm hoàn thành: 2013

Thông tin sản phẩm:

Thông tin khách hàng: