HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

Không Gian Đẹp

HOTLINE

Không Gian Đẹp

GIỜ LÀM VIỆC

8:00 -17:00 (T2-T6) | 8:00 -12:00 (T7)

VĂN PHÒNG HUNG VUONG HOLDINGS

VĂN PHÒNG HUNG VUONG HOLDINGS

Thông tin dự án

Đơn Vị Thiết kế: Không Gian Đẹp
Thiết kế và thi công bởi: Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: TP.Thủ Đức
Loại dự án: Văn phòng

CÙNG THỂ LOẠI

Same category

Không xóa ở đây

Thiết kế & Thi Công: Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Trương Văn Bang, P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức

Năm hoàn thành: 2022

Thông tin sản phẩm:

Thông tin khách hàng: